De stichting is tegen de bouw van het grootste datacenter van Europa.
Nederland heeft meer datacenters dan nodig. Wij bedienen de internationale markt. Daar gaat Zeewolde nu aan meedoen.Het wordt een grijze stroomslurper (96%) maar ‘koopt’ met certificaten z’n groene imago. Daarmee brengt het ons op achterstand in de energietransitie. Dit zal met o.a. molens gecompenseerd gaan worden (Wolderwijd?). Het datacenter veroorzaakt landschapspijn, afbraak van de leefomgeving, lichtvervuiling, geluidshinder, geen structurele werkgelegenheid, onbestemde restwarmte, geloosd koelwater met chemicaliën in de Hoge Vaart, én …burgers die niet gehoord worden. De gemeentesite geeft een geïdealiseerd beeld van wat er komen gaat. De datacenters bewijzen keer op keer géén maatschappelijke bijdrage te leveren aan inwoners van omliggende gemeenten. Daarom gaan we tegen de plannen in om dit 166 ha (250 voetbalvelden) groot hyperscale datacenter op Trekkersveld IV te realiseren. Het gaat ten koste van woon-, werk- en leefgenot en milieu.