Dinsdag 6 april 2021 heeft de stichting haar zienswijze aan de gemeenteraad van Zeewolde aangeboden. 

De zienswijze bevat veel bezwaren die de gemeenteraad serieus zal moeten gaan bekijken. Het zwijgen is voorbij...!